2014年春夏新作 ケイトスペード バッグ
 
Föreställningar Kurser Barn och ungdom Organisationen Resurser i huset Medlemmar Kontakta oss
Åter till första sidan
en barn- och ungdomsorganisation
Kurserna
anmälan

En barn- och ungdomsorganisation

En av anledningarna till att vi kunde få en så stor och samlad majoritet av våra intressenter bakom oss när vi presenterade förslaget om MAF, var att vi från början visade tydligt vår intention att satsa på barnen och ungdomarna. Under många år har köbildningen till verksamhet av detta slag varit stor i Malmö.

Redan under våra första tre månader kunde vi öka antalet amatörteateraktiva barn och ungdomar markant, men än finns mycket kvar att göra. Här har vi ett stort ansvar och en dubbel uppgift. Först och främst skall vi nämligen se till att skapa verksamhet för den stora mängd barn och ungdomar som har ett intresse och en längtan till teatern i dess olika former, därefter skall vi involvera och engagera dessa ungdomar även i den praktiska delen.

Att driva ett teaterhus och en organisation för drygt 1.000 människor låter sig inte göras om inte alla känner sig delaktiga och ansvariga. Resurserna kan inte bara användas, de måste också vårdas, det är grundregel nummer ett, och detta arbete måste alla vara delaktiga i. Föreningsliv är en utmärkt skola för unga människor och teater ett utmärkt verktyg för att utvecklas.

På ett lättsamt sätt, och i samband med ett personligt valt fritidsintresse, lär man sig vad ansvar är, vad demokrati är och vad samarbete är. Vi vill fånga upp de unga människor som idag söker sig till MAF, och engagera dem i styrelser, projektgrupper och nya konstellationer. Deras kraft och deras idéer är vår framtid. Vårt ansvar är att ge dessa människor deras forum, den hjälp och det stöd de behöver för att bli starka, självständiga och kreativa människor, redo att ta sitt ansvar i den framtid som ligger nära.


 
ポールスミス 財布
Malmö AmatörteraterForum

 
コーチ バッグ コーチ バッグ オークリー サングラス
コーチ 長財布 クロムハーツ 通販 クロムハーツ コピー クロムハーツ コピー コーチ